Projektování vodovodů a kanalizací Praha | Projekty vodovodních a kanalizačních systémů

Kvalitní a odborně zpracovaný návrh vodovodu a kanalizace podle platných norem je předpokladem pro dobře fungující vodovodní rozvody.

Realizace vodovodních sítí v objektech i v terénu by se měla zásadně a vždy provádět podle kvalitně zpracovaného projektu. Prakticky vždy se jedné o zásah do stavební konstrukce budovy anebo zemní práce, podléhající povinnosti stavebního povolení či ohlášení stavby, které nelze získat bez předložení projektové dokumentace. Proto je vypracování projektu na vodovody či kanalizace, schváleného investorem, stavebním úřadem města Prahy nebo příslušné obce a dalšími zákonnými účastníky stavebního řízení, základním předpokladem pro zahájení montážních prací na vodoinstalacích v Praze či jinde ve Středočeském kraji.

Vodaři Praha zpracovají projekty vodovodních a kanalizačních sítí

Projekty vodovodů a vodoinstalací Praha

 • Projekty vodovodních přípojek - napojování objektů na veřejné vodovodní sítě
 • Projekty venkovních vodovodních vedení - veřejné vodovodní sítě a systémy
 • Projekty objektových vodovodních rozvodů - domovní vodoinstalace
 • Projekty gravitačních rozvodů vody - dálkové vodovodní přivaděče
 • Projekty tlakových vodovodů - obecní a městské  vodovodní sítě
 • Projekty domácích vodáren - privátní vodovody napojené na studny a vrty
 • Projekty napojení objektových vodovodů na vodní zdroje  - vodovodní přípojky
 • Projekty jednotných vodoinstalací - rozsáhlé vodovodní systémy a sítě
 • Projekty instalací sanitární techniky - montáže baterií, van, sprchových koutů apod.

Projekty kanalizací Praha

 • Projekty kanalizačních přípojek - napojení objektů na kanalizační sítě
 • Projekty čistíren odpadních vod - obecní a objektové čistíčky odpadních vod
 • Projekty gravitačních kanalizací  - kanalizační sítě bez kalových čerpadel
 • Projekty tlakových kanalizací - kanalizační sítě s kalovými čerpadly
 • Projekty splaškových kanalizací  - systémy odvodu domovních tekutých odpadů
 • Projekty dešťových kanalizací - systémy odvodu dešťových vod
 • Projekty jednotných kanalizací - rozsáhlé kanalizační sítě a systémy

 


Co musí obsahovat projekt vodovodu a kanalizace

Každý solidní projekt vodovodu, projekt vodoinstalací a projekt kanalizací v Praze a ve Středočeském kraji musí obsahovat korektní výpočet tlaku vody na základě zjištěných místních tlakových poměrů. Pokud tento tlak nesplňuje stanovené hodnoty, musí být navrženo takové opatření, aby plánovananý tlak v místě vyústění vodovodu vyhovoval platným normám. Dále je součástí projektové dokumentace textová a výkresová část vodovodů, která jednoznačně popisuje polohu vedení vodovodů, hloubku uložení potrubí, sklon, profil DN a materiál. Pouze odborný návrh zajistí nejdelší možnou životnost potrubí, ochranu před vnějšími vlivy a ochranu před zamrzáním. Proto je velice důležitý samotný výběr projektanta vodoinstalace a kanalizace, který bude projektování vodovodu a kanalizací zajišťovat.

Vodaři Praha jsou pro Váš projekt vodovodů a kanalizací v Praze a ve Středočeském kraji dobrou volbou:

 • Důkladně zanalyzujeme investiční záměr zákazníka a poskytneme odborné konzultace
 • Zpracujeme rámcový návrh a ekonomický rozbor pro více variant řešení vodovodu a kanalizace
 • Zákazníkem vybranou variantu podrobně zpracujeme do podoby kompletní projektové dokumentace
 • Vypracujeme všechny potřebné podklady pro získání stavebního povolení
 • Můžeme zajistit ekonomicky výhodnou a pro zákazníka efektivní návaznost projektování a následné realizace projektu našimi instalatéry

kontaktujte tohoto zhotovitele

 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.  Souhlasím  Zásady ochrany osobních údajů