Kanalizace Praha | systémy tekutých domovních odpadů

Spolehlivá a bezúdržbová kanalizace je pokládána za samozřejmou součást každého domu i čtvrti v Praze i ve většině obcí ve Středočeském kraji. Aby tomu tak skutečně bylo, je potřeba správně vybrat instalatérskou firmu.

Neodborně vybudovaná kanalizace či pozdější nekvalifikovaný zásah do kanalizačního systému nezkušenými instalatéry nebo neodborníky může v budoucnu znamenat mnoho problémů nejen pro majitele objektu, ale také pro obyvatele okolí, jak se o tom je možné přesvědčit z mnoha případů v Praze i v okolí Prahy. Kanalizační vedení mohou praskat, ucpávat se a prosakovat, což má za následek vznik nepříjemného zápachu, únik splašků do spodních vod nebo kontaminaci pitné vody. Za všechny zmíněné problémy zodpovídá majitel objektu, jehož součástí je kanalizace. Kromě dodatečných nákladů na opravy a rekonstrukci chybně zkonstruované kanalizace hrozí v případě odhalení závady majiteli objektu též vysoké postihy od hygieniků nebo stavebního úřadu města Prahy. Proto je důležité věnovat výběru kvalitní instalatérské firmy pro výstavbu či rekonstrukci kanalizace značnou pozornost.

Kanalizace Praha nabízejí všechny práce v oboru splaškové a dešťové kanalizace

Vodoinstalatéři Praha provádějí veškeré vodoinstalatérské práce související s výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou kanalizačních systémů v objektech i v terénu ve všech částech Prahy a ve Středočeském kraji.

Vodaři Praha nabízejí komplexní vodoinstalatérské služby v oblasti kanalizací a tekutých domovních odpadů:

  • Projektování kanalizací Praha - od komunikace s investorem, přes kompletní návrh kanalizace až do vytvoření projektové dokumentace a finální výstavby kanalizace
  • Montáže kanalizací Praha - pokládka kanalizačního potrubí v objektech i v terénu, realizace ucelených kanalizačních sítí
  • Opravy kanalizací Praha - drobné opravy závad kanalizací nebo poškozeného potrubního vedení
  • Havárie kanalizací Praha - opravy kanalizací a čištění ucpaných domovních odpadů akutního charakteru v bytových jednotkách, domech i v terénu, nonstop poruchová služba kanalizace
  • Rekonstrukce kanalizací Praha - práce spojené s rozšířením, úpravami, modernizací a rekonstrukcí stávající kanalizace
  • Čištění domovních odpadů Praha - chemické, mechanické a tlakové čištění ucpaných odpadních potrubí, domácích odpadů a kanalizačních svodů - toalety, vany, gajgry, okapy, sifony, potrubí
  • Zpracování odpadních vod - projektování, výstavba,montáže a údržba domácích a obecních čistíren odpadních vod, žump, jímek. Vývoz kalů z ČOV, jímek a septiků.

 

odeslat poptávku na instalatérské práce Praha

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.  Souhlasím  Zásady ochrany osobních údajů