Čištění kanalizací Praha | Čištění ucpaných domovních odpadů a stupaček

Kanalizační vedení, svody domovních odpadů, stupačky, okapy, sítě dešťové a splaškové kanalizace, to vše je potřeba udržovat v dobrém provozním stavu. Základní údržbou je pravidelné a havarijní čištění kanalizací.

Čištění kanalizací a čištění domovních odpadů jsou servisní činnosti, nutné pro udržení kanalizační sítě v provozuschopném stavu. V případech, kdy přesto dojde k ucpání kanalizace, domovních stupaček, okapů, dešťové kanalizace nebo jiných částí kanalizačního systému, je nutné provést neodkladné havarijní čištění kanalizace. Provádí se mechanickým, chemickým nebo tlakovým odstraněním materiálu, který způsobil ucpání kanalizačního potrubí nebo jiné části kanalizace.

Čištění kanalizace Praha - komplexní servis kanalizací

Instalatéři Praha provádějí čištění kanalizací a čištění domovních odpadů v objektech i v terénu. Nabízíme všechny základní služby pro zajištění průchodné kanalizační sítě :

  • Revize a kontroly kanalizací - pravidelné preventivní prohlídky a sondáž kanalizačního vedení
  • Preventivní čištění kanalizací - provádí se z důvodu zamezení budoucích havarijních stavů kanalizace
  • Havarijní čištění kanalizací - akutní servisní zásahy v případech náhlého zneprlchodnění kanalizačního vedení

Čištění kanalizací

Instalatéři Praha nabízejí čištění kanalizací, čištění domovních stupaček, čištění domovních odpadů, čištění dešťové kanalizace a čištění splaškové kanalizace v Praze a ve Středočeském kraji všemi dostupnými metodami :

Chemické čištění kanalizací

Chemickou cestou lze odstranit ucpávky domovních odpadů malého rozsahu, jsou-li jejich původem organické nečistoty. Nevýhodou je silný ohřev odpadových trubek vlivem chemické reakce a agresivita čisticího roztoku, což ohrožuje a poškozuje jak plastová, tak i litinová kanalizační vedení. Instalatéři Praha proto tento způsob čištění kanalizací již prakticky nepoužívají.

Mechanické čištění kanalizací

Domovní odpady a kanalizační vedení s krátkou vzdáleností od vstupu k ucpanému místu Instalatéři Praha čistí nejčastěji mechanickým způsobem - čištění kanalizací perem. Pružným čisticím nástrojem umíme vyčistit až 20m dlouhé kanalizační potrubí. Výhodou jsou nízké náklady na tento způsob čištění kanalizace a domovních odpadů.

Tlakové čištění kanalizací

V případech, kdy je mechanické čištění kanalizace neúčinné anebo není možné (dlouhá vzdálenost ucpaného místa od vstupu do kanalizace anebo velký průměr odpadního potrubí) používají Vodoinstalatéři Praha k čištění kanalizace vysokotlaké čisticí zařízení. Přenosným vyokotlakým čističem jsme schopní za rozumnou cenu vyčistit většinu kanalizačních ucpávek. V těžších případech nasadíme mobilní výkonnou čisticí techniku - čištění ucpaných kanalizací s pomocí servisního čisticího vozidla.

Čištění domovních odpadů

Nejčastěji poskytovanou službou Instalatérů Praha je čištění domovních odpadů - zajistíme komplexní zprůchodnění a vyčištění jakékoli domovní splaškové a dešťové kanalizace v domech a dalších objektech,

Čištění domovních stupaček

Většina panelových, činžovních a bytových domů v Praze obsahuje kanalizační stupačky, které jsou velmi náchylné na ucpávání splachovanými domovními odpady. Zejména v domech obývaných sociálně slabším obyvatelstvem dochází často ke splachování předmětů, které by se do domovní kanalizace vůbec neměly dostat. Instalatéři Praha poskytují službu čištění domovních stupaček levně, rychle a kdekoli ve Středočeském kraji.

Rekonstrukce ucpaných kanalizací

Ne vždy je možné ucpanou kanalizaci vyčištit z místa zbudovaného vstupu do kanalizačního vedení. V případech, kdy není k ucpanému místu přístup a není možné protlačit ucpávku ani vysokotlakým zařízením, je nutné kanalizační vedení v místě ucpávky vykopat, demontovat a vyčistit mechanicky přímo v ucpaném místě. Vykopané kanalizační vedení není obvykle možné šetrně rozebrat, demontáž znamená jeho destrukci v místě zásahu. Proto je po očetření ucpaného místa provést rekonstrukci kanalizačního vedení. VodoInstalatéři Praha provádějí rekonstrukce kanalizací v případech těchto těžkých servisních zásahů.

Monitorování kanalizací - kontroly a revize kanalizací

Nejlepší prevencí závad kanalizací je jejich pravidelná kontrola a monitorování aktuálního stavu. Nabízíme službu Monitorování kanalizací Praha - v pravidelných intervalech provedeme revizi kanalizace ve stanovených místech, natočíme stav kanalizačního potrubí speciální kamerou a video či snímky uložíme na datový nosič, který předáme zákazníkovi. V případě zjištění závad nebo ucpaných míst navrhneme zákazníkovi preventivní nebo provozní vyčištění kanalizace.

Havárie kanalizací Praha - poruchová služba

I přes veškerou snahu a pravidelnost v údržbě kanalizačních systémů v Praze a ve Středočeském kraji není možné zcela eliminovat výskyt náhlých poruch kanalizace. Mezi nimi je nejčastějším problémem ucpání kanalizace vniknutím velkých předmětů, vniknutí velkého množství bláta, odpadků, dřeva apod. Příčinou havárie kanalizací mohou být například přívalové lijáky, povodně anebo nedbalost uživatelů kanalizace. V těchto případech je nezbytný rychlý zásah výjezdového servisního týmu, který provede poruchový zásah - havarijní čištění kanalizací.

Instalatéři Praha provozují poruchovou službu - havárie kanalizací Praha pro zásahy v Praze a ve Středočeském kraji. Výjezdové vozidlo je vybaveno potřebnou technikou pro rychlé vyřešení většiny havarijních situací přímo na místě v objektech i v terénu.

Proč čištění kanalizací od nás

Instalatéři Praha provádějí preventivní i havarijní čištění kanalizací v Praze a ve Středočeském kraji.

  • Disponujeme  veškerou výbavou pro mechanické i tlakové čištění kanalizací a domovních odpadů a vyškoleným servisním týmem.
  • Základem naší služby je dobře vybavené servisní vozidlo.
  • Díky naším dlouholetým zkušenostem a vybavení pracujeme efektivně, a tedy šetříme peníze zákazníka
  • Žádná havárie kanalizace nemůže Instalatéry Praha překvapit.

kontaktujte tohoto zhotovitele

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.  Souhlasím  Zásady ochrany osobních údajů