Projektování vytápění Praha | Projekty otopných systémů a topení

Kvalitní a odborně zpracovaný návrh vytápění podle platných norem je předpokladem pro dobře fungující otopnou soustavu.

Realizace vytápěcích sítí v objektech by se měla vždy provádět podle kvalitně zpracovaného projektu. V mnoha případech se jedná o zásah do stavební konstrukce budovy, podléhající povinnosti stavebního povolení či ohlášení stavby, které nelze získat bez předložení projektové dokumentace. Proto je vypracování projektu topení či otopného systému, schváleného investorem, stavebním úřadem města Prahy nebo příslušné obce a dalšími zákonnými účastníky stavebního řízení, základním předpokladem pro zahájení montážních prací na topení v Praze či jinde ve Středočeském kraji.

Topenáři Praha provádějí projektování otopných systémů a topení

Nabízíme veškeré projektantské služby pro napojení domů a jiných objektů k rozvodům tepla v Praze a ve Středočeském kraji:

 • Projekty kompletních otopných systémů - zpracování projektové dokumentace zvoleného systému vytápění
 • Projekty soustav a rozvodů tepla v objektech - kompletní návrh otopné soustavy včetně optimalizace
 • Projekty topidel a jejich integrace do objektů - kotle, bojlery, krby, kamna, průtokové ohřívače
 • Projekty rozmístění a výkonu otopných těles - rozmístění ve vytápěných objektech
 • Projekty regulace tepla a vytápění - instalace regulační techniky otopné soustavy
 • Projekty solárních otopných soustav - projekty úsporných otopných soustav
 • Projekty vytápění využívajících tepelných čerpadel - alternativní ekologická topidla
 • Projekty napojení obytných jednotek na dálkové vytápění - ústřední vytápění
 • Projekty domácích kotelen - projektování kotelen a výměníkových stanic

Projekty vytápění objektů

Topenářství Praha zpracuje projektovou dokumentaci veškerých rozvodů topení a otopných soustav. Cílem je zajistit maximální efektivitu vytápění a minimalizovat provozní náklady.

Projekt vytápění od Topenářů Praha je:

 • vypracován podle požadavků zákazníka - včetně kompletního řešení pro napojení na otopná tělesa a topidla
 • doplněn o napojení topidel na komíny a kouřovody - volitelná součást projektu
 • zkontrolován z hlediska platné legislativy - normy, stavební zákony, technologické postupy a materiály
 • vyhotoven v několika variantách - možnost výběru nejvhodnější alternativy topení

Topenáři Praha jsou schopni dodat projekty pro modernizaci, rekonstrukci nebo opravu stávajícího systému vytápění.

Proč projekt vytápění a otopných systémů od nás?

Topenáři Praha zajistí vše potřebné pro projekt Vašeho systému vytápění v Praze a ve Středočeském kraji:

 • analýza investiční záměru zadavatele - pro každý projekt se vybírá nejvhodnější řešení
 • poskytnutí odborných konzultací - vysvětlíme zákazníkovi vhodnost navrženého systému vytápění
 • zpracování návrhu vytápění - podle přání zákazníka, navrhneme více variant řešení
 • kompletní projektová dokumentace - vyhotovíme výkresovou dokumentaci vybraného systému vytápění, která je připravená pro stavební povolení
 • konzultace a pomoc při stavebním řízení - pomůžeme Vám v získání stavebního povolení a dalších  legislativních dokumentů
 • nízká cena projektového řízení a realizace - naši projektanti vytápění se vždy snaží o co nejúspornější řešení pro zákazníka
 • záruky kvalitní projektové dokumentace - případné později zjištěné kvalitativní nedostatky v projektu ihned odstraníme na naše náklady

kontaktujte tohoto zhotovitele

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.  Souhlasím  Zásady ochrany osobních údajů