Otopná tělesa Praha | radiátory - konvektory - přímotopy

Teplo vyrobené v topidlech či v teplárně je předáváno do místností vytápěného objektu prostřednictvím zařízení, nazvaných souhrnně otopná tělesa. Ovlivňují zásadním způsobem efektivitu a účinnost topení, proto je potřeba věnovat jim náležitou pozornost u všech vytápěných objektů v Praze a ve Středočeském kraji.

Co jsou otopná tělesa

Otopná tělesa jsou pasívní (bez ventilátoru) či aktivní (s ventilátorem) zařízení, jejichž úkolem je předat teplo, přijaté z topidla prostřednictvím tepelných rozvodů a teplonosného média, do vytápěných místností.

Návrh a výpočet otopných těles svěřte odborníkům na vytápění

Správný výpočet počtu, typu a rozmístění otopných těles v objektu a v jednotlivých místnostech se řídí mnoha parametry, proměnnými a konstantami. Závisí na druhu objektu, jeho členění, orientaci oken podle světových stran, klimatických podmínkách, tepelných ztrátách objektu, pozici místnosti v objektu, patře, výkonu topidla, vzdálenosti místnosti od topidla a na několika dalších parametrech. Chybně spočítaný návrh typůa rozmístění otopných těles vždy povede k neefektivnímu přetápění anebo k nedostatečnému tepelnému komfortu ve vytápěných prostorách.

Proto by návrh typů a rozmístění otopných těles neměl být proveden amatérsky na základě laického odhadu nebo doporučení prodejce, ale zákazník by jej měl vždy svěřit do rukou prověřené topenářské firmy s dobrými referencemi.

Topenáři Praha dodávají otopná tělesa všech typů

Topenáři Praha provádějí návrhy, výpočty a montáže otopných těles osvědčených výrobců pro všechny druhy vytápěných objektů v Praze a ve Středočeském kraji. Instalujeme otopná tělesa vždy s ohledem na maximální efektivitu a účinnost vytápění, s ohledem na minimalizaci nutných investičních nákladů zákazníka.

Podle parametrů vytápěného objektu a způsobu zamýšleného užívání vytápěných prostor provádíme dodávky a instalace těchto typů otopných těles, lišících se konstrukcí, tvarem a velikostí teplosměnné plochy :

Desková otopná tělesa - radiátory a konvektory deskového tvaru, určené k zavěšení pod okenní parapety a na zeď.

Článková otopná tělesa - radiátory a konvektory, složené z libovolného množství tzv. článků - dutých žeber s co největší teplosměnnou plochou, která jsou navzájem propojena horní a dolní komorou.

Trubková otopná tělesa - otopná tělesa ve tvaru trubkových hadů - nejčastěji prodávané jako tzv. koupelnové radiátory

Konvektory - otopná tělesa konstruovaná tak, aby vytvářela proud ohřátého vzduchu, který cirkuluje místností. Převažuje konvekční ložka topného efektu otopného tělesa nad složkou sálavou. Topné konvektory se dodávají v několika provedeních, lišících se konstrukcí a umístěním :

Sálavá otopná tělesa - otopná tělesa, u nichž převažuje sálavá složka tepla nad konvekční - patří sem zejména infrapanely, ale také podlahové vytápění, stěnové vytápění a stropní vytápění, kdy se celá vytápěná plocha chová jako jedno velkoplošné otopné těleso

Přímotopy - otopná tělesa speciální konstrukce, která sdružují funkci topidla a otopného tělesa do jednoho celku.  Používají se tam, kde lze řešit odvod spalin v každé místnosti zvlášť a kde by nebylo rentabilní vynakládat investici do rozvodů tepla. Jejich výhodou je levné pořízení a instalace, nevýhodou pak nižší rentabilita provozu a nemožnost centrální regulace. Dodáváme v Praze a ve Středočeském kraji přímotopy všech typů :

 • Elektrické přímotopy - přímotopná otopná tělesa přeměňující elektrický proud na teplo - do místnosti se teplo přenáší sáláním (infrazářiče) nebo konvekcí - elektrické konvektory
 • Plynové přímotopy - přímotopná topidla na zemní plyn s vyvedením spalin přes zeď nebo do komína
 • Naftové přímotopy - spolehlivá a výkonná přímotopná zařízení nejčastěji sloužící na stavbách a v objektech daleko od civilizace
 • Sálavé přímotopy - topidla vytápějící místnost sálavým teplem - infrazářiče a halogenové zářiče
 • Přenosné přímotopy - jednoduchá mobilní lehká topidla pro dočasné vytápění místností
 • Přímotopy s termostatem - topidla opatřená termostatem pro samočinné udržování nastavené teploty
 • Přímotopy s ventilátorem - elektrická topidla se silným konvekčním účinkem
 • Přímotopy s akumulací - akumulační elektrická kamna - využívají levný elektrický proud mimo energetické špičky
 • Olejové radiátory - lehká a výkonná přenosná konvektorová topidla
 • Elektrické krby - přímotopy napodobující pravé krby vzhledem, světelnými efekty a sálavým teplem
 • Infrazářiče - přímotopná topidla využívající sálavé složky tepla bez konvekce

 

Proč otopná tělesa od nás

Topenáři Praha zajišťují komplexní služby pro otopná tělesa od návrhu, projektování, dodávky a instalace otopných těles až pro celkové zprovoznění systému vytápění a jeho komfortní regulaci. 

Komplexně zajištěné služby dodávek otopných těles mají pro zákazníky řadu výhod :

 • Jednotné záruky - dodání všech diagnostických, projekčních a stavebních prací zastřešených jedinou firmou
 • Synchronizace prací - logická návaznost všech realizačních kroků
 • Efektivita - minimalizace zbytečných operací a zaměření na podstatné kroky
 • Rychlost - navazující kroky jsou naplánovány jeden za druhým
 • Úspory - návaznost a jednotné řízení všech úkonů znamenají ušetřené peníze zákazníka

 

kontaktujte tohoto zhotovitele

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.  Souhlasím  Zásady ochrany osobních údajů