Revize plynu Praha | Kontroly a revize plynových zařízení

Plynová zařízení podléhají zvlástním předpisům a normám. Jednou ze základních povinností každého provozovatele plynového zařízení je zajištění jeho pravidelných kontrol a revizí.

Proč jsou nutné revize plynu - revize plynových zařízení

Povinnost provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací zajišťovat v pravidelných lhůtách periodické kontroly a revize plynových zařízení je stanovena vyhláškou č. 85/1978 Sb.

Kontroly plynových zařízení - kontroly plynu

Kontroly plynových zařízení může (a také musí) provádět sám provozovatel objektu anebo jím pověřená osoba odborně způsobilá. Pověřenou osobou může být například zaměstnanec určený provozovatelem, avšak u provozovatelů, vlastnících větší množství plynových zařízení, je vždy lepším řešením, když kontroly plynu provádí specializovaná revizní firma, disponující vyškolenými revizními a kontrolními techniky s certifikací pro revize a kontroly plynových zařízení.

Kontroly plynových zařízení se provádějí periodicky 1x za rok vyjma roku, kdy je provedena revize.

O kontrolách plynových zařízení je provozovatel povinen vést předepsaným způsobem evidenci. Výsledným produktem kontroly je kontrolní zpráva o plynovém zařízení vystavená osobou odborně způsobilou, obsahující náležitosti, předepsané vyhl.č. 85/1978Sb.

Předmětem kontroly plynových zařízení jsou  vyjmenované prohlídky a kontroly částí plynovodu a plynových zařízení, nespadají do ní ale měření a podrobné kontroly plynových spotřebičů.

Revize plynových zařízení - revize plynu

Revize plynových zařízení (revize plynu) je oprávněn provádět jen certifikovaný revizní technik v oboru plyn. Proto je vyloučeno nahrazovat práci odborníků kontrolami provedenou neoprávněnými osobami. Revizní technik plynových zařízení může být vlastním kvalifikovaným zaměstnancem provozovatele zařízení, nebo dodavatelská revizní firma, jejíž pracovníci vlastní osvědčení pro provádění revizí plynu.

Revize plynových zařízení musí být podle zákona prováděna periodicky nejméně 1x za 3 roky v souladu s vyhláškou 85/1978Sb.

Předmětem revize plynu jsou především vizuální prohlídky částí plynovodů a plynových spotřebičů, kontrola úniků plynu pomocí speciálního detekčního přístroje, kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého jako produktu spalování plynu, kontrola všech spojů, armatur, ventilů a funkčních částí plynových rozvodů, kontrola povinného označení funkčních prvků, regulátorů, ventilů a ovladačů plynových zařízení.

Co zahrnují revize plynu - kontroly a revize plynových zařízení

Četnost provádění kontrol a revizí plynových zařízení podle platné vyhlášky a prováděné povinné úkony ukazuje následující tabulka : 

Kontroly a revize plynových zařízení  Kontroly plynu Revize plynu
Jak často :   1x za 1 rok  1x za 3 roky
 Kdo provádí :   Provozovatel  Revizní technik 
Co zahrnují :    
     
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního ventilu  X  X
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení  X  X
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynoměrů  X  X
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů  X  X
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynových spotřebičů.    X
 Kontrola umístění spotřebičů z hlediska větrání prostor    X
 Vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor  X  X
 Celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu    X
 Kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů  X  X
 Kontrola přítomnosti CO (oxidu uhelnatého)    X

 

Revize plynu Praha - provádíme kontroly a revize plynových zařízení

Plynaři Praha nabízejí v Praze a ve Středočeském kraji služby Kontroly plynu Praha a Revize plynu Praha - periodické kontroly a revize plynových zařízení v souladu s vyhláškou 85/1978Sb. Disponujeme revizními techniky s potřebným osvědčením pro provádění kontrol a revizí plynových spotřebičů, plynovodů a dalších vyhrazených plynových zařízení. Mezi naše zákazníky patří stovky firem, institucí, obytných domů, bytových družstev a provozovatelů domovních a privátních plynovodů.

Nabízíme kontroly a revize vyhrazených plynových zařízení v Praze a okolí

Plynaři Praha nabízejí komplexní sortiment služeb potřebných pro zajištění zákonné povinnosti provozovatelů plynových zařízení v Praze a okolí zajistit periodické kontroly a revize dle vyhlášky 85/1978Sb :

 

kontaktujte tohoto zhotovitele

 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.  Souhlasím  Zásady ochrany osobních údajů